duo


2015

22 november:      Muzikaal optreden van Duo Dictee in de voorzaal van de Witte Valk                             te Zwaag aansluitend op de tentoonstelling van Historisch Zwaag,                                  aanvang 15.30 uur. Gratis Entree.